Eventyrakademiet forvandler læring til leg

Akademiske kundskaber kan tilegnes gennem leg og derfor vinder den legebaserede læring mere og mere frem.
 Leg sammen med imitation er grundlæggende for den kognitive udvikling. Derfor forvandler Eventyrakademiets klassesæt læring til leg, så lærerne som fagprofessionelle kan tilbyde eleverne underholdende alternativer til den mere traditionelle og lærerstyrede undervisning. 

 

Eventyrligt læringsmiljø der styrker og motiverer

Eventyrakademiets klassesæt indeholder materiale der indebærer fokus- og kompetenceområder der er i overensstemmelse med formålsbestemmelserne hos EMU. Det er således underholdende legebaseret læringspakker, hvor elever i mellemtrin- og udskolingsklasserne skal knække temabaserede gåder, for at løse en nervepirrende fiktiv problemstilling inden tiden er gået. 

 

temabaseret undervisning

Læringspakken sætter eleverne i en spændende og kompleks situation med en reel udfordring, i en fiktiv rammesætning.

Fællesskabende didaktikker

Elevernes faglighed udvikles, samtidig med, at det sociale fællesskab i undervisningen styrkes.

Undersøgende og perspektiverende

Casen giver eleverne mulighed for at arbejde undersøgende og praktisk med udvalgte faglige emner.

Innovativt og understøtter

Klassesættet bygger bro mellem læring og leg, hvorigennem der skabes nye rammer for den motiverende undervisning.

Op til 28 deltagende elever

Eventyrakademiets klassesæt er målrettet folkeskolelovens § 17 om elevtal på en  folkeskole eller på fri- og privatskoler. 

NYHED! Den gale videnskabsmand 

Den gale videnskabsmand er et sjov og originalt klassesæt udviklet til mellemtrins klasserne.  

Læringspakken er udarbejdet med udgangspunkt i alkymiens fire grundelementer; jord, luft, vand og ild, hvor hvert element repræsenteres af en række gåder og skjulte ledetråde, der tilsammen udgør de fire tal, som eleverne skal bruge for at åbne det aflåste bur i laboratoriet og destruere dets indhold.

Derudover introducerer “Den gale videnskabsmand” på underholdende vis mellemtrinseleverne for elementer som det periodiske system, syre-base teori, mikrobiologi i form af DNA struktur og andet naturfagligt indhold, hvorved eleverne stifter bekendtskab med naturfaglige elementer på en legende og innovativ måde.    

 

Til fagundervisningen i Natur/teknik 

Legebaseret undervisningsmateriale til naturfagsundervisningen til mellemtrinsklasser. 

Formål med læringspakken

Formålet med materialet er at lægge fundamentet for den naturfaglige forståelse af fagets brede identitet, omfang og samspil gennem et stimulerende og udviklende læringsmiljø.
 
Eleverne skal samarbejde om teoretiske og praktiske elementer, undersøge de fremlagte materialer, søge efter ledetråde og koder samt løse opgaver og gåder, mens de arbejder sammen i hold.

Materialet indeholder således elementer fra både fysik, kemi, mikrobiologi og matematik, hvorigennem eleverne på legende vis tilegner sig brugbar indsigt og viden om naturfagenes indbyrdes sammenhænge.

 

Den gale videnskabsmand

Ønsker du at læse mere om Eventyrakademiets klassesæt?

Download pdf’en nedenfor og læs mere om indhold, udbytte og elevforudsætninger.

Hent pdf

Udfyld formularen herunder eller 
kontakt os på tlf.: 42 43 43 14 
Email: info@eventyrakademiet.dk