Skattejagt i hold

Hvis du har en lille gruppe børn kan de med fordel tage på skattejagt sammen, som ét samlet hold. Hvis der derimod er mange børn der skal deltage i skattejagten, kan det være hensigtsmæssigt at dele deltagerne op i hold.

I så fald, er du nødt til at gøre dig nogle indledende overvejelser, inden du tilrettelægger og klargører skattejagten.

Børnenes alder

Det optimale forløb for en holdopdelt skattejagt afhænger primært af børnenes alder. Jo yngre børnene er, des mere hjælp har de brug for, for at gennemføre skattejagten. Derfor vil Eventyrakademiets anbefaling være, at hvis du afvikler en skattejagt for børnehavebørn eller indskolingsbørn, at du i så fald laver små hold med max. 4 deltagere pr. hold. Jo ældre børnene er, jo lettere vil det være for dem, at samarbejde og deles om opgaverne. 

Antal deltagere til højtidsoplevelser

Eventyrakademiets højtidsoplevelser som skattejagterne og mysterierne til påske, halloween eller jul er udarbejdet til mellem 1 og 4 børn (se hvor mange diplomer der medfølger i det pågældende produkt). Her skal børnene deles om indholdet eller skiftevis løse opgaverne. Deltager der mere end 3 eller 4 børn (se det pågældende produkt) vil du skulle købe ekstra eksemplarer, for at alle børn kan modtage deres eget eksemplar af et diplom. Dvs. ved f.eks. 6 børn, vil du skulle købe to eksemplarer af det samme produkt, for at alle børnene kan deltage og modtage deres eget diplom. 

Antal deltagere til fødselsdage

Eventyrakademiets skattejagter til børnefødselsdagene er udformet til 6 deltagere pr. sæt. hvilket vil sige, at hvis der f.eks. deltager 7 børn i legen, så skal der købes en ekstra box, mens der ved 13 deltagere skal købes 3 boxe i alt. 

Anbefalinger til holdopdelte skattejagter

Når du køber mere end et eksemplar af samme produkt, vil vores anbefaling være, at du afvikler skattejagten i hold. Dette kan gøres på flere forskellige måder og kræver en lille smule mere forberedelse.

Del holdene op i farver, karakterer eller andre udklædningsgenstande, så hvert hold deres eget kendetegn.

For at børnene lettere kan adskille holdene og skattejagtens materiale, kan du give hvert hold en farve, karakter eller andet kendetegn. Leg med mulighederne og idéerne sammen med dit barn, skal det f.eks. være “Vingummi-holdet” og “Bolsje-holdet” ved Feernes slikcentral? eller hvad med et “Agent-hold” og et “Røver-hold” ved Mission Spion?

Deler du deltagerne op i hold, kan du f.eks. give dem et bånd, en sløjfe, skærf eller lign. med de samme farver, vælge holdskilte eller andre udklædningsgenstande, der kendetegner deres hold. 

Sæt hold-mærkater på de gemte poster

Hvad enten du vælger at gemme posterne i de medfølgende kuverter, plastikchartek, (papirs)poser eller som flaskeposter, så er vores anbefaling, at du sætter mærkater på, skriver holdnavnet på eller på anden måde markerer hvilke hold de pågældende poster er til. Når børnene så skal rundt på skattejagten, ved de, at de kun må tage det materiale hvor deres kendetegn fremgår (f.eks. må holdet med de røde bånd kun tage kuverterne med de røde mærkater). 

Lav forskellige ruter med andre gemmesteder

En anden måde du kan adskille holdene på er, at lave en rute pr. hold. Således udvælger du forskellige gemmesteder til hvert hold og holdende får dermed deres helt egen rute. Således undgår du, at børnene dyster “mod hinanden” om hvem der kommer først til de pågældende poster ligesom du undgår at der opstår flaskehalse ved de pågældende poster – i stedet bliver det indholdet, dét at finde sporerne og løse posterne, der bliver den bærerende del.

Brug evt. ét informationsark til at notere dine valg for “Hold A” og det andet informationsark til at notere dine valg for “Hold B”.