GENNEMGANG AF HALLOWEEN MYSTERIET

Nedenfor finder du alle løsningerne til Halloween Mysteriets opgaver og poster.

Løsningerne afslører således; 

  • Resultatet af opgaven = dét gravstens tal der refereres til på sporoversigten
  • Information om den skyldige karakterer der har kastet Halloween forbandelsen

 

Velkomst

Nederst på velkomstbrevet får I den information, at I skal “kigge godt på sporoversigten og finde den første ledetråd”.

Nederst på sporoversigten står der skrevet ” Psst… Tæl antallet af mistænkte og I vil finde ud af, hvor det første spor er gemt…” 

Der findes 8 mistænkte i Halloween Mysteriet (da der er 8 forskellige mysteriekort). Således er resultatet: tallet 8. Derfor skal det første spor findes ved det gemmested der står ved gravsten nummer: 8 på sporoversigten.

Post 1

På gravstenene står der skrevet:
”Find mysteriekortene frem og indsæt startbogstavet på karakterernes kendetegn i den rækkefølge gravstenene viser”.

Frankensteins kendetegn er; Skelet
(startbogstav: S)

Mumiens kendetegn er; Ost
(startbogstav: O)

Troldmandens kendetegn er; Rotte
(startbogstav: R)

Draculas kendetegn er; Tænder
(startbogstav: T)

Varulvens kendetegn er; Edderkop
(startbogstav: E)

Spøgelsets kendetegn er; Slik
(startbogstav: S)

Heksens kendetegn er; Kat
(startbogstav: K)

Zombiens kendetegn er; Orme
(startbogstav: O)

Når I sætter disse bogstaver sammen, ved I nu, at den skyldige havde ”sorte sko” på og kan derfor udelukke:

Varulven, Spøgelset og Zombien.  

Når I sætter kryds ved ”NEJ” ved disse tre karakterer, har I 5 mistænkte tilbage.

For at finde næste post, får I af vide, at I skal tællet antallet af kirkegårdens grå gravsten. Der findes i alt 16 grå gravsten på posten og resultatet er dermed 16. Næste post findes således på sporoversigten, ved gravstenen med tallet 16.

Post 2

For at løse den opgave der findes nederst på siden, må I samle kodehjulet. 

For at finde ud af, hvordan kodehjulet skal bruges, må I løse labyrint opgaven. Resultatet af labyrint opgaven vil være, at det midterste græskar (det med spøgelset) fører til bogstavet A. Altså ved I nu, hvilket græskar der koder for bogstav A. Når I indstiller kodehjulet efter denne information, kan I afkode den besked der findes nederst på posten til: 

KIG VED NUMMER FIRE 

Resultatet er dermed 4 og næste post findes på sporoversigten, ved gravstenen med tallet 4.

Post 3

I heksens værkstedskøkken findes en masse ingredienser. Disse ingredienser vil bidrage med en ny information om den skyldige. 

 I får af vide, at der findes 5 forskellige heksegryder og i hver gryde er der brugt én bestemt ingrediens. (Det vil sige; I skal finde de brugte ingredienserne i de 5 forskellige gryder.)

Ingredienserne står på hylden og de ingredienser der er brugt er således markeret med en seddel (Ingrediens nr. 1, ingrediens nr. 2, osv.). Når I har fundet ud af hvilke ingredienser heksen har brugt og fundet ud af hvilken gryde de er brugt i, skal I tælle antallet af flaskerne i de fem forskellige gryder. 

Antallet afslører nemlig det bogstav I skal bruge på heksens tavle. 

Eksemplet ovenfor viser gryde nr. 1, hvori ingrediens nr. 1 findes. Der findes 3 eksemplarer af ingrediens nr. 1. Kigger I på heksens tavle under tallet 3, vil den afsløre bogstavet: K. Hvis I gør det samme for alle 5 heksegryder får I: 

Gryde nr. 1 har ingrediens nr. 1; hvori der findes 3 stks. af ingrediens nr. 1 ( 3 = K

Gryde nr. 2 har ingrediens nr. 2; hvori der findes 6 stks. af ingrediens nr. 2 ( 6 = A)  

Gryde nr. 3 har ingrediens nr. 3; hvori der findes 2 stks. af ingrediens nr. 3 ( 2 = P

Gryde nr. 4 har ingrediens nr. 4; hvori der findes 2 stks. af ingrediens nr. 4 ( 2 = P

Gryde nr. 5 har ingrediens nr. 5; hvori der findes 7 stks. af ingrediens nr. 5 ( 7 = E)   

Når I sætter disse bogstaver sammen, ved I nu, at den skyldige havde en ”kappe” på og kan derfor udelukke:

Frankenstein og Mumien.  

Når I sætter kryds ved ”NEJ” ved disse to karakterer, har I 3 mistænkte tilbage.

For at finde næste post må I kigge på billedet bag heksen. Den fortæller jer, at I skal tælle alle ingredienser på de to hylder for at finde næste post. Der findes 9 forskellige ingrediens og resultatet er dermed 9. Næste post findes således på sporoversigten, ved gravstenen med tallet 9.

Post 4

For at løse opgaven ved denne post, skal I bruge kodehjulet.

Eftersom I ikke har fået en ny information vedrørende indstillingen af kodehjulet, må I antage at Spøgelsesgræskaret (som I kan se øverst til venstre på postkortet) forsat koder for bogstav A. I får af vide, at I skal krydse alle de græskar af,
der indeholder et bogstav fra ordet ”Spøgelse”. Gør I dette, vil tallet 19 stå frem på postkoret.  

Resultatet er dermed 19 og næste post findes på sporoversigten, ved gravstenen med tallet 19.

Post 5

Ved denne post bliver I lovet en ny information om den skyldige karakter. I skal således svare rigtigt på alle 10 spørgsmål for at få den korrekte information.

Hvert spørgsmål har tre forskellige svarmuligheder – alle med et dertilhørende gravstensbogstav. For hvert spørgsmål I svarer på, skriver I det gravstensbogstav ned, der står foran det svar, I vælger. 

De korrekte svar ses ovenfor og sættes bogstaverne efterfølgende ind i rubrikkerne nederst på siden, vil budskabet stå helt klart. 

Efter de 10 spørgsmål er blevet besvaret, ved I nu,  at den skyldige havde ”en høj har på” på og kan derfor udelukke:

Dracula

Når I sætter kryds ved ”NEJ” på Draculas Mysteriekort, har I således kun Heksen og Troldmanden tilbage som de 2 mulige mistænkte.

Nederst på siden finder I et kors. På korset står der “Næste spor” efterfulgt af tre streger. Svaret er dermed 3 og næste post findes på sporoversigten ved gravstenen med tallet 3. 

Post 6

For at løse opgave må I samle puslespillet. 

Når puslespillet er samlet vil titlerne på bøgerne afslører hvad I skal gøre.

Ledetråden bliver således: Brug de fire mysteriekort I ser på billedet til at finde nummeret på den næste post!. Brug startbogstavet i deres kendetegn. 

De fire mysteriekort I finder på billedet, er: 

Spøgelset, Varulven, Heksen og Frankenstein

Startbogstavet i deres kendetegn er;

Spøgelsets kendetegn er; Slik
(startbogstav: S)

Varulvens kendetegn er; Edderkop
(startbogstav: E)

Heksens kendetegn er; Kat
(startbogstav: K)

Frankensteins kendetegn er; Skelet
(startbogstav: S)

Sættes bogstaverne sammen, får I tallet 6. 
Næste post findes således på sporoversigten, ved gravstenen med tallet 16.

Post 7

For at finde den sidste information om den skyldige skal I løse opgaven med de 8 pilerækker.

Start ved den første dør og følg pilene og deres retning i den første pilerække. Den første pilerække viser således ;

  • gå et felt ned (én pil ned)
  • gå til højre (én pil til højre)
  • gå en gang mere til højre (én pil til højre)
  • gå endnu engang til højre (en pil mere til højre,
  • gå et felt op (én pil op)

I lander nu på bogstavet E, som I noterer i den hvide rubrik ud fra den pilerække I netop har afsluttet.  

Den næste pilerække startes der hvor I afsluttede den forrige. Når I har været alle 8 pilerækker i gennem vil bogstaverne i de hvide felter, afsløre at der er tale om en mand. I kender nu den skyldige karakterer der har kastet forbandelsen, nemlig; Troldmanden. 

Nederst på siden får I af vide, at I skal kigge på sporoversigten for at finde den sidste post, da den sidste post findes ved den hånd der er afbildet. I finder den samme hånd på sporoversigten ved gravsten nr. 11. 

Post 8

Post 8 er den sidste opgave i spillet, da den næste post byder på et diplom, som dit barn kan glæde sig over når mysteriet er løst (evt. i selskab af en belønning eller præmie for den flotte indsats). 

Med den hemmelige formular i hænderne, skal forbandelsen nu ophæves. Nederst til højre kan I se, at der findes et ekstra element til forbandelsens kort, da en bog på kortet nu er dukket op. For at ophæve forbandelsen får I af vide, at I skal bruge et bestemt antal af hhv. zombi øjne, spøgelses skræk og dracula støv.  

Både på forbandelsens kort og I velkomstbrevet blev I allerede fra starten af gjort opmærksomme på, at tallene for hvor posterne var gemt var forsvundet og at I skulle huske at indsætte tallene i cirklerne på forbandelses kortet, så snart I kendte dem.  

Da I nu har været alle posterne igennem gør det ikke noget at tallene for de 3 ting der bliver vist her i tryllebogen er forsvundet. Til al held har I jo fulgt ruten og udfyldt de farvede cirkler, så I kender tallene på de tre farver der bliver vist her i bogen. (Har I glemt dette, skriver I dem selvfølgelig bare ind nu – nu hvor I er kommet i tanke om det 😉 ) 

Zombie øjne: Den mint-grøn cirkel ved post nr. 2 ( Posten var placeret ved sporoversigtens gravsten nr. 16

Spøgelses skræk: Den orange cirkel ved post nr. 4 (Posten var placeret ved sporoversigtens gravsten nr. 9)

Dracula støv: Den lilla cirkel ved post nr. 7 (Posten var placeret ved sporoversigtens gravsten: 6). 

Således bliver regnestykket for “opskriften”: 

Zombie øjne – Spøgelses skræk + Dracula støv = Forbandelsen ophæves 

Ud fra ovenstående bliver svaret på opgaven: 16 – 9 + 6 = 13

Resultatet er dermed 13 og den sidste post (diplomet) findes på sporoversigten, ved gravstenen med tallet 13. 

Hos Eventyrakademiet vil vi gerne takke dig for at du legede med. 

Vi håber at både dit barn (børn) og dig, havde en sjov, underholdende og udfordrende familieoplevelse med Halloween Mysteriet.